Swedish Norwegian (Bokmål) Danish English 
dots1
world
produksjon
Varför välja prefabricerade badrum?
  • Ökad kvalitet
  • Väsentliga besparingar i projektering och utförande
  • Lägre drifts-och underhållskostnader
  • Kortare byggtid
  • Aktivt deltagande av användarna tidigare i byggprocessen
  • Ökad säkerhet på byggarbetsplatsen

Probads prefabricerade badrum är en sluten modul i fiberarmerad betong som klarar våtrummets fuktiga miljö under oslagbar tid.

Tillverkningen sker under ett omfattande kontrollprogram

PRODUKTIONSCYKEL
1. Registrering av order, produktion av 2D-modell
2. Ritningar lämnas in för kundens godkännande
3. Beredning av produktionen, ritningar och DWG-filer
4. Beställning av delar och komponenter
5. Produktion av golv, väggar och tak
6. Installation av fixturer och förpackning för transport

Badrums-modulerna levereras till byggplatsen med lastbil, överlämningen av badrums-modulerna sker med kund och representant från Probad närvarande. Efter uppförande och installation av badrums-modulerna granskas och kontrolleras varje badrum med Probads representant och kunds närvaro.